พระสงฆ์ผู้ดูแลวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย

 
บาทหลวงประสงค์ ยนปลัดยศ
 
 
เจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย
 
บาทหลวงเสาร์ ตนประเสริฐ
บราเดอร์ปฏิคม วิริยะสมบัติ
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย
ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินวิทยา
ฝึกงานอภิบาลวัดนักบุญอันตน ดอนมดตะนอย
โรงเรียนดำเนินวิทยา